Aktuálně

Kotvičník - nať

vyprodána.

Další bude až z letní sklizně, až od září 2020

Kotvičník - semena
s klíčivostí do konce roku 2021 jsou již v prodeji.
Výrobce semen Zahradnictví JIKL.
A profesionální výrobce semen, firma Planta Naturalis.

Nezapomeňte na množstevní výhody  5+1

Semena kotvičníku - MIX
to je 3 balení semen kotvičníku od JIKL a 3 balení semen kotvičníku od Planta Naturalis za celkem 150 Kč.

Kotvičník - rostliny 
jedná se o letničku, rostliny jsou v prodeji od konce dubna do konce června.
I zde platí množstevní výhoda 5+1.

Kontakt

Zahradnictví JIKL
Jiří Klušák

Martínkov 105,
675 44 Lesonice
» Zobrazit na mapě


e-mail:   jikl@jikl.cz
tel.:  721 247 239


IČ:    415 46 393
DIČ:  CZ 6104101025

Číslo účtu:  KB:
107-5107540237/0100

Zahradnictví JIKL funguje.
Máme otevřeno a prodáváme.


Botanický slovník


Edafon - společenstvo všech organismů v půdě
Ekogeneze - ekologické dějiny organismů
Ekologie - nauka o vztahu organismů k prostředí
Ekomorfóza - nedědičná morfologická, biologická nebo fyziologická odchylka vyvolaná vlivem prostředí
Ekotyp - populace nebo skupina populací trvale přizpůsobených určitému prostředí
Embryo - zárodek
Endemit - zde rostlina, která je rozšířena jen v určitém, ohraničeném areálu, jinde se nevyskytující
Endofyty - nižší rostliny žijící uvnitř živočichů, těl rostlin, dřevnatých kmenů, hornin
Endogenní - vnitřní; uvnitř rostliny vznikající nebo probíhající
Endosperm - zásobní pletivo zárodku v semeni
Energie klíčení - procento semen (plodů) vyklíčených po určitém počtu hodin od zbobtnání semen (plodů)
Epifyty - rostliny žijící na povrchu jiných rostlin, aniž by jim škodily (lišejníky, mechorosty)
Epigeické dělohy - nadzemní zelené dělohy představující první asimilační orgány klíčních rostlin
Epikotyl - stonkový článek nadděložní
Epinastie - ohyb orgánu (řapíku) vyvolaný intenzivnějším růstem jeho horní části
Eremitáž (ermitáž) - osamělá budova, letohrádek v klasicistním nebo romantickém parku nebo v anglické zahradě
Etiolizace - růst (vytahování) ve tmě, kdy se u prýtů prodlužuje stonek, ale zakrňují listy
Exedra - prostor půlkruhového půdorysu se sedátky, připojovaný ke kolonádě, terase apod.
Exogenní - vnější; působící nebo vznikající vně rostliny
Experiment - pokus
Explantace - izolace části rostlinného těla (explantátů) pro kultivaci na vhodné živné půdě "in vitro" (ve skle) za sterilních podmínek
Explantát - izolovaná část rostliny


Nákupní košík  

(prázdný)