Aktuálně

Kotvičník - nať

vyprodána.

Další bude až z letní sklizně, až od září 2020

Kotvičník - semena
s klíčivostí do konce roku 2021 jsou již v prodeji.
Výrobce semen Zahradnictví JIKL.
A profesionální výrobce semen, firma Planta Naturalis.

Nezapomeňte na množstevní výhody  5+1

Semena kotvičníku - MIX
to je 3 balení semen kotvičníku od JIKL a 3 balení semen kotvičníku od Planta Naturalis za celkem 150 Kč.

Kotvičník - rostliny 
jedná se o letničku, rostliny jsou v prodeji od konce dubna do konce června.
I zde platí množstevní výhoda 5+1.

Kontakt

Zahradnictví JIKL
Jiří Klušák

Martínkov 105,
675 44 Lesonice
» Zobrazit na mapě


e-mail:   jikl@jikl.cz
tel.:  721 247 239


IČ:    415 46 393
DIČ:  CZ 6104101025

Číslo účtu:  KB:
107-5107540237/0100

Zahradnictví JIKL funguje.
Máme otevřeno a prodáváme.


BAKTERIÓZY - Bakteriální spála růžovitých rostlin

Napadeny mohou být všechny části rostlin. Společným příznakem napadení bylinných částí rostlin letorosty, listy, květy, plody) jsou vodnaté, postupně se zvětšující skvrny, zavadání a zasychání postižených částí. Napadené letorosty se nápadně hálkovitě ohýbají, hnědnou a černají, usychají a zůstávají v korunách stromů.


Příznaky: Napadeny mohou být všechny části rostlin. Společným příznakem napadení bylinných částí rostlin letorosty, listy, květy, plody) jsou vodnaté, postupně se zvětšující skvrny, zavadání a zasychání postižených částí. Napadené letorosty se nápadně hálkovitě ohýbají, hnědnou a černají, usychají a zůstávají v korunách stromů. Květy vodnatí, vadnou, hnědnou a usychají. Plody jsou vodnaté, hnědnou až černají, scvrkávají se a usychají. Rovněž poškozené květy a plody zůstávají viset v korunách stromů. Na kůře větévek a větví vznikají různě veliké a utvářené nekrotické léze. Zpočátku jsou vodnaté, později se zabarvují hnědočerveně, postupně se na okrajích propadají a ohraničují se od zdravého pletiva. dochází k odumírání plodonosného obrostu, větších větví i celých stromů. Za příznivého (vlhkého a teplého) počasí pozorujeme na postižených částech bělavé až jantarové kapičky bakteriálního exudátu. S projevem onemocnění se nejčastěji setkáváme v období krátce po odkvětu a koncem léta.
 Význam: Velmi nebezpečné karanténní onemocnění, které za příznivých podmínek pro infekce způsobuje významná poškození až hynutí stromů.
 Hostitelské rostliny: Polyfágní bakterie s velmi širokým okruhem hostitelů. Hlavními hostiteli jsou hrušeň, jabloň, kdouloň, mišpule, jeřáb, skalník, hloh, kdoulovec, muchovník, hlošina a stranvesia. Významné jsou rozdíly v náchylnosti jednotlivých druhů i odrůd. Velmi náchylné jsou odrůdy hrušně Boscova lahvice, Clappova, Červencová, Charnenská, Konference a Williamsova čáslavka a odrůdy jabloně Discovery, Gloster, Idared, James Grieve, Jonathan, Průsvitné letní a podnože M 9 a M 26.
 Vývojový cyklus: Bakterie přezimuje v napadených korových pletivech na okraji lézí. Na jaře se za příznivých podmínek na postižených částech vytváří bakteriální exudát a především v době kvetení dochází k infekcím. Spálou v našich podmínkách ohroženy zejména a později kvetoucí dřeviny (hloh, skalník), které obvykle kvetou v teplejším období, což je příznivější pro rozvoj patogena. Bakterie pronikají přes bliznu a čnělku do semeníku a květními stopkami do větévek stromů. Za příznivých podmínek se vytvářejí na postižených částech kapičky bakteriálního exudátu, který je zdrojem dalšího šíření. Bakterie mohou přetrvat epifyticky v korunách stromů.
 Ekologie: K infekcím dochází především za teplého a vlhkého počasí. Optimální teploty pro šíření jsou v rozmezí 21 - 27°C, minimální 18,5°C. Suché počasí šíření onemocnění zastaví. Bakterie jsou přenášeny především opylujícím hmyzem včetně včel, ostatními živočichy, pylem, větrem (bakteriální provazce) a vodou. K šíření může dojít také napadeným množitelským a výsadbovým materiálem. Do rostlinných pletiv pronikají bakterie především přirozenými otvory (průduchy, hydatody, lenticely, nekutinizovaná pletiva blizny) nebo při poranění (hmyz, krupobití, vítr). K infekci dochází především v době kvetení a v závěru léta.
 Ochrana
 Nepřímá:
Podle platné právní úpravy musí být podezření na výskyt ohlášeno Státní rostlinolékařská správě nebo Obecnímu úřadu. Ověřené výskyty se likvidují a v oblastech výskytu jsou vyhlášena karanténní opatření, která mají zabránit dalšímu šíření onemocnění. Významné je využití tolerantních odrůd a šlechtění na rezistenci.
 Přímá: Ošetřuje se v oblastech výskytu především v době kvetení, pokud jsou příznivé podmínky pro šíření choroby. Potřeba ošetření je signalizována (Billigová). K ošetření jsou doporučeny měďnaté fungicidy. Perspektivní je biologická ochrana s využitím antagonistických druhů bakterií zejména Erwinia herbicola.


Nákupní košík  

(prázdný)