Aktuálně

Kotvičník - nať
ze sklizně srpen 2020
již v prodeji.


Kotvičník - semena
s klíčivostí do konce roku 2021 jsou již v prodeji.
Výrobce semen Zahradnictví JIKL.
A profesionální výrobce semen, firma Planta Naturalis.

Nezapomeňte na množstevní výhody  5+1

Semena kotvičníku - MIX
to je 3 balení semen kotvičníku od JIKL a 3 balení semen kotvičníku od Planta Naturalis za celkem 150 Kč.

Kotvičník - rostliny 
jedná se o letničku, rostliny jsou v prodeji od konce dubna do konce června.
I zde platí množstevní výhoda 5+1.

Kontakt

Zahradnictví JIKL
Jiří Klušák

Martínkov 105,
675 44 Lesonice
» Zobrazit na mapě


e-mail:   jikl@jikl.cz
tel.:  721 247 239


IČ:    415 46 393
DIČ:  CZ 6104101025

Číslo účtu:  KB:
107-5107540237/0100


Moniliová hniloba jablek

Houba napadá především plody, méně často větévky a výjimečně i květy. Na plodech vynikají hnědé skvrny, dužnina hnědne a postupně celý plod hnije. Pod pokožkou se vytvářejí sporodochia, pokožka praská a na povrchu plodů pozorujeme svazky konidioforů.


Příznaky: Houba napadá především plody, méně často větévky a výjimečně i květy. Na plodech vynikají hnědé skvrny, dužnina hnědne a postupně celý plod hnije. Pod pokožkou se vytvářejí sporodochia, pokožka praská a na povrchu plodů pozorujeme svazky konidioforů. Ty vytvářejí typické světlé polštářky, které jsou obvykle uspořádány do soustředěných kruhů. Jejich barva je bělavá, později žlutohnědá. Napadené plody opadávají nebo  zůstávají v korunách stromů, kde mumifikovatí. K infekcím plodů dochází zejména při poranění (krupobitím, poškození škůdci aj.). Ve skládkách způsobuje houba černou hnilobu plodů. Shnilé plody jsou černé, lesklé a kožovité. Na poškozených plodech se většinou nevytvářejí konidiofory. Větévky jsou nejčastěji infikovány tak, že mycelium proroste do dřevních částí z napadených plodů. Přímá infekce je možná jen při poranění.
 Význam: Monilióza může za příznivých podmínek pro šíření, zejména u náchylných odrůd poškodit a zničit převážnou část sklizně. Napadené plody jsou zcela znehodnoceny.
 Hostitelské rostliny: Houba napadá především jabloň, hrušeň a kdouloň. Často je napadána také líska obecná, Vzácněji mohou být napadeny i peckoviny, zejména třešeň, višeň a slivoň. Významné rozdíly jsou v náchylnosti odrůd.
 Vývojový cyklus: Monilia přezimuje jako podhoubí v pletivu napadených rostlinných částí (mumifikované plody, větévky), na nichž na jaře vyrůstají porosty konidionošů a konidií. Výjimečně se na opadlých a mumifikovaných plodech vytvářejí plodnice - apotecia s vřecky a askosporami. Zdrojem primárních infekcí jsou konidie i askospory. V průběhu vegetace se choroba šíří konidiemi, které se tvoří na konidionoších na napadených částech rostlin.
 Ekologie: Onemocnění se šíří především za deštivého a teplejšího počasí. Optimální teploty pro infekci jsou v rozmezí 20 - 22°C. K infekci je zapotřebí ovlhčení nebo vysoká vlhkost vzduchu.
 Ochrana: Základem ochrany jsou preventivní opatření. Především je zapotřebí důsledně odstraňovat a likvidovat napadené části rostlin (shnilé a mumifikované plody, napadené větévky). Významná jsou všechna opatření, která omezí poranění plodů (ochrana proti škůdcům, zejména obaleči jablečnému aj.). Dále je důležitá volba lokality a všechna opatření, která zajistí vzdušnost porostu a koruny stromů. Na rizikových lokalotách nepěstovat náchylné odrůdy.


Nákupní košík  

(prázdný)