Aktuálně

Kotvičník - nať
ze sklizně srpen 2020
již v prodeji.


Kotvičník - semena
s klíčivostí do konce roku 2021 jsou již v prodeji.
Výrobce semen Zahradnictví JIKL.
A profesionální výrobce semen, firma Planta Naturalis.

Nezapomeňte na množstevní výhody  5+1

Semena kotvičníku - MIX
to je 3 balení semen kotvičníku od JIKL a 3 balení semen kotvičníku od Planta Naturalis za celkem 150 Kč.

Kotvičník - rostliny 
jedná se o letničku, rostliny jsou v prodeji od konce dubna do konce června.
I zde platí množstevní výhoda 5+1.

Kontakt

Zahradnictví JIKL
Jiří Klušák

Martínkov 105,
675 44 Lesonice
» Zobrazit na mapě


e-mail:   jikl@jikl.cz
tel.:  721 247 239


IČ:    415 46 393
DIČ:  CZ 6104101025

Číslo účtu:  KB:
107-5107540237/0100


Vlnatka krvavá

Na větvích vznikají v důsledku dání mšic boulovité nádorky. Samičky vylučují na zadečku dlouhá bílá vosková vlákna, takže vlastní kolonie mšic není často zvenčí vůbec viditelná a na větvích vidíme bílé chomáčky podobné vatě.


Příznaky: Na větvích vznikají v důsledku dání mšic boulovité nádorky. Samičky vylučují na zadečku dlouhá bílá vosková vlákna, takže vlastní kolonie mšic není často zvenčí vůbec viditelná a na větvích vidíme bílé chomáčky podobné vatě.
 Význam: Slabší napadení, především na plodných stromech, není nutno ošetřovat. Silnější napadení mladých stromů, případně školkařského materiálu, může deformovat tvar budoucí koruny. Houbovité pletivo nádorů vzniklých v důsledku sání často praská a je vstupní branou různých infekcí, např. hub rodu Gleosporium.
 Hostitelské rostliny: Jabloň, skalník, hloh, pyracantha, chaenomeles.
 Vývojový cyklus: Přezimují nymfy 1. a 2. instaru v prasklinách borky kmenů a větví a na kořenech u paty kmene. V dubnu a květnu nymfy putují vzhůru a začínají sát především na kalusovém pletivu ran. Zde se nymfy vyvíjejí v bezkřídlé živorodé samičky rodící další nymfy. Takto se během roku vyvíjí až 10 generací. Část jedinců se v červnu vyvíjí v okřídlené samičky, které napadají další stromy. Na rozšiřování se však významně i neokřídlené larvy, které jsou pasivně rozšiřovány. V září se objevují samičky kladoucí jen jedno vajíčko. Přezimuje však pouze potomstvo živorodých samic.
 Ekologie: Druh je značně citlivý vůči zimním mrazům. Mrazy  nižší než 21°C ničí larvy již během několika hodin. Druh má řadu antagonistů, kteří jej jsou schopni udržet pod hladinou škodlivosti. Na jaře mají největší význam predátoři - především škvor Forficula auricularia, různé druhy slunéček, dravé ploštice čeledi Anthocoridae a larvy pestřenek. Později v létě má velký význam blanokřídlý parazitoid Aphelinus mali. Silné výskyty této mšice spolehlivě indikují nevhodné použití neselektivních pesticidů.
 Ochrana
 Nepřímá:
Používat pouze selektivní insekticidy šetřící užitečný hmyz. Velký význam má i ošetření ran po řezu.
 Přímá: Při výskytu více než 10 kolonií na 100 letorostů postřik selektivními aficidy na bázi triazamatu nebo pirimicarbu. Postřik je třeba provést pod větším tlakem, aby se přípravek dostal pod voskovou ochrannou vrstvu mšic


Nákupní košík  

(prázdný)