Aktuálně

Kotvičník - nať

vyprodána.

Další bude až z letní sklizně, až od září 2020

Kotvičník - semena
s klíčivostí do konce roku 2021 jsou již v prodeji.
Výrobce semen Zahradnictví JIKL.
A profesionální výrobce semen, firma Planta Naturalis.

Nezapomeňte na množstevní výhody  5+1

Semena kotvičníku - MIX
to je 3 balení semen kotvičníku od JIKL a 3 balení semen kotvičníku od Planta Naturalis za celkem 150 Kč.

Kotvičník - rostliny 
jedná se o letničku, rostliny jsou v prodeji od konce dubna do konce června.
I zde platí množstevní výhoda 5+1.

Kontakt

Zahradnictví JIKL
Jiří Klušák

Martínkov 105,
675 44 Lesonice
» Zobrazit na mapě


e-mail:   jikl@jikl.cz
tel.:  721 247 239


IČ:    415 46 393
DIČ:  CZ 6104101025

Číslo účtu:  KB:
107-5107540237/0100

Zahradnictví JIKL funguje.
Máme otevřeno a prodáváme.


ŠKŮDCI - Zavíječ kukuřičný

Velký význam má ponechání nízkého strniště, rozdrcení zbytků kukuřičných stébel a kvalitní orba, při které se zaklopí maximum posklizňových zbytků. Při extrémně silném napadení je vhodné strniště zrotavátorovat. Katastrofální vliv na množství zavíječe v krajině mají plochy nesklizené kukuřice, nebo vysoké strniště ponechané přes zimu do příští sezóny.


Příznaky: Především v paždí listů se objevují drobné tvory o průměru asi 2 - 3 mm, které jsou naplněny drtí. Drť se hromadí v úžlabí listů. Později housenky napadají klasy a stéblo pod latou. Stébla se v místech napadení lámou. Klasy v místech napadení za vlhka začínají plesnivět. Na rozdíl od černopásky bavlníkové v kukuřici housenky nezůstávají v zóně semen, ale napadají vřetena klasů. Škůdce: Poměrně veliký, žlutohnědě zbarvený motýl o rozpětí křídel asi 2,5 - 3 cm. Šedobéžové housenky s nevýraznou kresbou mají černohnědou hlavovou schránku. Délka těla před kuklením je asi 2,5 cm. Čokoládově hnědá kukla bývá uvnitř napadeného stébla kukuřice. Význam: Mimořádně škodlivý druh poškozující stébla a klasy kukuřice. Kromě kukuřice významně napadá i plody papriky a další plodovou zeleninu. Klasy poškozené housenkami bývají druhotně napadány fuzariózami. Přímé sklizňové ztráty se pohybují na úrovni zhruba 10 - 30%. Napadené plody papriky bývají totálně znehodnoceny druhotným výskytem houbových a bakteriálních chorob. Biologie Hostitelské rostliny: Zavíječ kukuřičný má ve střední Evropě více než 100 druhů živných rostlin. Patří mezi ně širokolisté plevele jako lebedy, merlíky, pelyňky, kopřivy, rdesna, ale i jabloň aj. K masovému namnožení však dochází především na kukuřici. Vývojový cyklus: Přezimuje housenka v kukelní komůrce uvnitř stébla kukuřice. Na jaře se kuklí, podle oblasti od poloviny května do poloviny června. Asi po 3 týdnech začíná líhnutí motýlů. Krátce po spáření začínají samice klást vajíčka. Kladou je do skupin po 10 - 40 kusech,většinou na spodní stranu listů do blízkosti středního žebra. První larvální instar žije na povrchu rostliny, housenky druhého instaru se zažírají do rostliny. Zpočátku směřují housenky během žíru rostlinou nahoru, později dolů. Kukelní komůrku si vykousávají v dolních internodiích stébla kukuřice. Od jižního Slovenska dále na jih má zavíječ kukuřičný dvě, ve středomoří tři generace. V oblastech dvou generací se housenky kuklí v červenci a během července a srpna se líhnou motýli druhé generace. Ekologie: Zavíječ kukuřičný má ve střední Evropě několik biotypů lišících se preferencemi živných rostlin, fyziologickými charakteristikami, jako je suma efektivních teplot a pod. Různé biotypy také reagují na rozdílné kombinace feromonů. Samice kladou maximum vajíček za počasí s vyšší vzdušnou vlhkostí (častější dešťové přeháňky). Motýli preferují vlhčí, málo větrné mikroklima, v důsledku čehož jsou okraje porostů napadeny výrazně méně, než vnitřní části porostů. V neporušených stéblech přežijí housenky bez výrazné mortality i velmi silné mrazy (pod -25°C). Ochrana Nepřímá: Velký význam má ponechání nízkého strniště, rozdrcení zbytků kukuřičných stébel a kvalitní orba, při které se zaklopí maximum posklizňových zbytků. Při extrémně silném napadení je vhodné strniště zrotavátorovat. Katastrofální vliv na množství zavíječe v krajině mají plochy nesklizené kukuřice, nebo vysoké strniště ponechané přes zimu do příští sezóny. Přímá: Velmi efektivní metodou ochrany je použití drobněnek rodu Trichogramma. Tato ochrana rovněž dlouhodobě, z roku na rok, snižuje množství zavíječe a šetří ostatní užitečný hmyz. Při použití drobněnek je velmi důležitý termín aplikace, který se určuje pomoci světelných lapačů. Současně dodávané feromonové lapače k tomuto účelu z důvodu nízké účinnosti nejsou vhodné ( docházelo by k pozdním záchytům prvních motýlů a tím v důsledku pozdní aplikace k nízké účinnosti Trichogrammy). Aplikace chemických insekticidů hubících volně žijící antagonisty drasticky snižují jak tlak antagonistů na zavíječe, tak indukují škodlivé kalamitní výskyty mšic a svilušky chmelové. Ke kvalifikovanému rozhodování o potřebné ochrany je nutné znát úroveň napadení porostů kukuřice v předchozím roce.


Nákupní košík  

(prázdný)