Aktuálně

Kotvičník - nať

právě v prodeji

Kotvičník - semena
s klíčivostí do konce roku 2021 jsou již v prodeji.
Výrobce semen Zahradnictví JIKL.
A profesionální výrobce semen, firma Planta Naturalis.

Nezapomeňte na množstevní výhody  5+1

Semena kotvičníku - MIX
to je 3 balení semen kotvičníku od JIKL a 3 balení semen kotvičníku od Planta Naturalis za celkem 150 Kč.

Kotvičník - rostliny 
jedná se o letničku, rostliny jsou v prodeji od konce dubna do konce června.
I zde platí množstevní výhoda 5+1.

Kontakt

Zahradnictví JIKL
Jiří Klušák

Martínkov 105,
675 44 Lesonice
» Zobrazit na mapě


e-mail:   jikl@jikl.cz
tel.:  721 247 239


IČ:    415 46 393
DIČ:  CZ 6104101025

Číslo účtu:  KB:
107-5107540237/0100

Zahradnictví JIKL funguje.
Máme otevřeno a prodáváme.


Skvrnitost listů

Důsledná likvidace nebo zaorávka posklizňových zbytků, dostatečná prostorová izolace salátové řepy a mangoldu od porostů cukrovky a krmné řepy a zejména pak od semenných porostů, minimálně pětiletý odstup v pěstování hostitelských rostlin na jednom místě, používání zdravého nebo namořeného osiva a omezená výživa dusíkem.


Příznaky: Ve skutečnosti se jedná o tři samostatné choroby, ale vzhledem k tomu, že jejich vizuální příznaky jsou značně podobné, je možné je zahrnout pod společné označení "skvrnitost listů řepy a mangoldu". Houba C. beticola způsobuje 2 až 3 mm velké skvrny se světelným středem a výrazným tmavším (červenohnědým až fialovým) lemem. Při silnějším napadení listy usychají. Velmi podobné skvrny, 2 až 8 mm veliké, způsobuje i houba R. beticola. O něco větší skvrny (7 až 20 mm), většinou s koncentricky uspořádanými drobnými hnědými plodničkami (pyknidami), způsobuje houba P. bjoerlingii. Pletivo těchto skvrn se často trhá a vypadává. Skvrnitosti se většinou rozšiřují ohniskovitě. Ve všech případech jsou více napadány vnější (starší) listy. Význam: Při silnějším napadení se výrazně snižuje asimilační plocha a tím snižuje výnos bulev. V případě mangoldu jsou přímo silně poškozovány konzumní části. Úhyn starších listů nutí rostliny vytvářet stále nové listy, což má za následek nejen tvorbu menších bulev, ale i bulev s abnormálně vysokým "krkem". V našich podmínkách je nejvýznamnější skvrnitost způsobovaná houbou C. beticola. Biologie Hostitelské rostliny: Všechny druhy řepy a mangold, u C. beticola pak i další rostliny, celkem 12 čeledí (např. špenát, laskavce, lebedy, svlačec aj.). Vývojový cyklus: Patogeni přežívají v napadených posklizňových zbytcích v půdě. Jako zdroj skvrnitostí je též uváděn hnůj pocházejí od dobytka krmeného řepným chrástem. Na listy se výtrusy dostávají větrem, dešťovými kapkami nebo i hmyzem. Přenos osivem je významný u P. bjoerlingii a R. beticola. Ekologie: R. beticola je méně náročná na teploty a proto se v porostech vyskytuje dříve, avšak její vývoj je výrazně pomalejší. Rozvoj skvrnitostí podporuje vlhké a teplé počasí a příliš vysoké dávky dusíku. V případě P. bjoerlingii je skvrnitost podporována i deficitem bóru v půdě. Ochrana Nepřímá: Důsledná likvidace nebo zaorávka posklizňových zbytků, dostatečná prostorová izolace salátové řepy a mangoldu od porostů cukrovky a krmné řepy a zejména pak od semenných porostů, minimálně pětiletý odstup v pěstování hostitelských rostlin na jednom místě, používání zdravého nebo namořeného osiva a omezená výživa dusíkem. Některé novější odrůdy mají již zvýšenou odolnost. Přímá: Použití fungicidů u řepy salátové a mangoldu není u nás povoleno.


Nákupní košík  

(prázdný)