Aktuálně

Kotvičník - nať

vyprodána.

Další bude až z letní sklizně, až od září 2020

Kotvičník - semena
s klíčivostí do konce roku 2021 jsou již v prodeji.
Výrobce semen Zahradnictví JIKL.
A profesionální výrobce semen, firma Planta Naturalis.

Nezapomeňte na množstevní výhody  5+1

Semena kotvičníku - MIX
to je 3 balení semen kotvičníku od JIKL a 3 balení semen kotvičníku od Planta Naturalis za celkem 150 Kč.

Kotvičník - rostliny 
jedná se o letničku, rostliny jsou v prodeji od konce dubna do konce června.
I zde platí množstevní výhoda 5+1.

Kontakt

Zahradnictví JIKL
Jiří Klušák

Martínkov 105,
675 44 Lesonice
» Zobrazit na mapě


e-mail:   jikl@jikl.cz
tel.:  721 247 239


IČ:    415 46 393
DIČ:  CZ 6104101025

Číslo účtu:  KB:
107-5107540237/0100

Zahradnictví JIKL funguje.
Máme otevřeno a prodáváme.


Černopáska bavlníková

Housenky napadají především plody, případně květenství, pokud dojde k napadení dřív, než má rostlina květy, napadají vegetační vrchol. Většinou, u kukuřice, papriky, rajčat, fazole aj. se vžírají dovnitř napadených plodů, u slunečnice zůstávají na povrchu květenství. U plodu, do něhož se zažrala housenka, zůstává navenek patrný jen vstupní otvor.


Příznaky: Housenky napadají především plody, případně květenství, pokud dojde k napadení dřív, než má rostlina květy, napadají vegetační vrchol. Většinou, u kukuřice, papriky, rajčat, fazole aj. se vžírají dovnitř napadených plodů, u slunečnice zůstávají na povrchu květenství. U plodu, do něhož se zažrala housenka, zůstává navenek patrný jen vstupní otvor.
Škůdce: Housenky jsou lysé, barevně velmi variabilní. Základní zbarvení je žlutohnědé, zelenohnědé nebo až černohnědé. Dorostlá housenka je zhruba 4 - 5 cm dlouhá. Motýli mají přední křídla šedohnědá až žlutohnědá, na vnějším okraji jinak světlých zadních křídel je tmavší páska. Rozpětí křídel je asi 4 cm. Vajíčka jsou kulovitá, kladená jednotlivě hlavně na plody či vegetační vrchol.
Význam: Mimořádně škodlivý druh napadající snad veškerou plodovou zeleninu, mnoho polních plodin, ale i květiny a dokonce konifery. Extrémní škody způsobuje na rajčatech a paprice, kde jedna housenka během svého vývoje poškozuje několik plodů. Plody jsou druhotně napadány bakteriózami a saprofytickými houbami, čímž jsou jak housenkami napadené, tak později i okolní plody úplně znehodnoceny. Nebezpečnost tohoto druhu ještě zvyšuje velmi dobrá schopnost letu a vyhledávání vhodných živných rostlin. Druh je takto schopen migrovat na vzdálenosti stovek kilometrů, v krajině vyhledává atraktivní živné rostliny, jako jsou rajčata, kukuřice, paprika aj. Ty pak masově napadá.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Druh se vyvíjí na několika stech druzích živných rostlin, od jehličnanů přes mnoho čeledí dvouděložných rostlin až po trávy, přičemž do tohoto spektra patří snad všechny druhy plodové zeleniny.
Vývojový cyklus: Ve střední Evropě přezimují kukly, a to pravděpodobně jen v mírnějších zimách. Populace je každoročně doplňována imigranty z jihu. Samice kladou jednotlivě až 3000 vajíček. Po cca 4 až 6 dnech se z vajíček líhnou housenky, které se zažírají do plodů, květů či vegetačních vrcholů rostlin. Housenka má normálně 5 larválních instarů.
Ekologie: V přírodních ekosystémech tento druh nemívá nijak extrémně vysoké populační hustoty, protože všechny vývojová stádia jsou regulována mnoha antagonisty. Až desítky procent vajíček parazitují drobněnky rodu Trichogramma, housenky jsou parazitovány mnoha druhy lumků, lumčíků a jiných blanokřídlých parazitoidů.Rovněž kukly v půdě mají své antagonisty, stejně jako motýli. Kombinace pěstování plodin v monokulturách a plošné aplikace neselektivních pesticidů však význam těchto antagonistů minimalizují až zcela eliminují.
Ochrana
Nepřímá:
Diverzifikace monokultur a především vyřazení aplikací širokospektrých neselektivních pesticidů podporují výskyt jinak významných antagonistů. Ve většině středoevropských zemí je tento druh zařazen mezi karanténní škůdce, ale za situace každoročních tahů milionu motýlů nemá na území států s přirozeným výskytem tohoto druhu karanténa, snad s výjimkou skleníků, velký efekt. Aplikace šetrných biologických a integrovaných metod ochrany proti jiným škůdcům, znamenající mj. minimalizací použití neselektivních insekticidů, zvyšuje tlak antagonistů na populaci tohoto škůdce o desítky procent.
Přímá: Mimořádný význam má sledování výskytu motýlů přímo na poli ve skleníku pomocí feromonových lapačů. Při zjištění letu motýlů se od začátku kladení vajíček provádí dvě až tři aplikace drobněnek rodu Trichogramma. Pokud je množství motýlů nebo hodnota porostu velmi vysoká, je možné kombinovat aplikaci drobněnek s postřikem biopreparáty na bázi Bacillus thuringiensis kurstaki. V případě ochrany chemickými insekticidy je nutné po dobu letu a kladení vajíček motýly provádět postřiky v cca 7 - 10 denních intervalech, protože housenky jsou po zažrání do plodů jen těžko zasažitelné. Pozor, populace černopásky bavlníkové jsou již k některým skupinám insekticidů jako např. k syntetickým pyrethroidům rezistentní!


Nákupní košík  

(prázdný)