Aktuálně

Kotvičník - nať

vyprodána.

Další bude až z letní sklizně, až od září 2020

Kotvičník - semena
s klíčivostí do konce roku 2021 jsou již v prodeji.
Výrobce semen Zahradnictví JIKL.
A profesionální výrobce semen, firma Planta Naturalis.

Nezapomeňte na množstevní výhody  5+1

Semena kotvičníku - MIX
to je 3 balení semen kotvičníku od JIKL a 3 balení semen kotvičníku od Planta Naturalis za celkem 150 Kč.

Kotvičník - rostliny 
jedná se o letničku, rostliny jsou v prodeji od konce dubna do konce června.
I zde platí množstevní výhoda 5+1.

Kontakt

Zahradnictví JIKL
Jiří Klušák

Martínkov 105,
675 44 Lesonice
» Zobrazit na mapě


e-mail:   jikl@jikl.cz
tel.:  721 247 239


IČ:    415 46 393
DIČ:  CZ 6104101025

Číslo účtu:  KB:
107-5107540237/0100

Zahradnictví JIKL funguje.
Máme otevřeno a prodáváme.


Molice skleníková, m. bavlníková

Oba druhy molic jsou jedněmi z nejúpornějších škůdců skleníkové zeleniny, především rajčat, lilků a okurek. Kromě vlastního sání poškozují rostliny významně i znečištěním listů a plodů medovici a přenosem virů. M. skleníková přenáší několik virových chorob, jako je virové žloutnutí okurek, tomato chlorosis virus a beet pseudo yelows. Molice bavlníková přenáší více než 25 různých virů.


Příznaky: Dospělci jsou drobný, bílý, asi 2 mm dlouhý hmyz. Jejich tělo i křídla jsou pokryta bílými, voskovitými šupinkami. Dospělci se shromažďují především na spodní straně listů vrcholových částí rostlin. Při dotyku vyletují z rostlin roje molic. Vajíčka jsou kladena na spodní straně listů v kroužcích. Vajíčka molice skleníkové jsou 1. - 2. den bílá, později tmavě hnědá až černá, vajíčka molice bavlníkové jsou zprvu žlutozelená, později světle hnědá. Larvy jsou ploché, přisedlé. Pupária m. skleníkové mají typický tvar s kolmými stěnami připomínající tvarem krabičku od sardinek. Pupária m. bavlníkové jsou plochá, uvnitř je později viditelný dospělec. Pupária m. skleníkové parazitovaná  parazitoidem Encarsia formosa jsou antracitově černá, neprůhledná. Pupária m. bavlníkové parazitována E. formosa jsou hnědá, uvnitř prosvítá barva parazitoida. Pupária m. skleníkové parazitovaná E. eremicus jsou žlutá, téměř transparentní, pupária m. bavlníkové jsou rovněž žlutá, ale vice průhledná. silněji napadená místa jsou znečištěna medovicí, kterou porůstají černě.
Význam: Oba druhy molic jsou jedněmi z nejúpornějších škůdců skleníkové zeleniny, především rajčat, lilků a okurek. Kromě vlastního sání poškozují rostliny významně i znečištěním listů a plodů medovici a přenosem virů. M. skleníková přenáší několik virových chorob, jako je virové žloutnutí okurek, tomato chlorosis virus a beet pseudo yelows. Molice bavlníková přenáší více než 25 různých virů, z nichž nejnebezpečnější je TYLC (Tomato Yelow Leaf Curl), který při silnějším napadení v teplejších oblastech vede až k neplodnosti rajčat. V případě molice bavlníkové může vést napadení i relativně malou populaci molic k těžkým fyziologickým poruchám růstu. Ochrana před oběma druhy je velmi ztížená schopností rychlé selekce populace rezistentních k insekticidům.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Oba druhy napadají všechny druhy zelenin a mnoho druhů okrasných rostlin. Mimořádně silně bývají napadány lilky, okurky, rajčata a brukvovité zeleniny.
Vývojový cyklus: Oba druhy ve střední Evropě přezimují jen v uzavřených prostorách. Teplotu -3°C přežijí vajíčka m. skleníkové po dobu více než 15 dnů, -6°C však jen 5 dnů. M. bavlníková není schopna v žádném stádiu přežít ani krátkodobě teploty pod 0°C. Z vajíček se během 4 - 10 dnů líhnou larvy. První larvální instar je pohyblivý, další se usazují. Vývoj celkem prochází 4 larválními instary. Poté se larva mění ve štítkovité pupárium, z něhož se líhne dospělec.
Ekologie: Optimální vlhkost pro vývoj molic je 75 - 80% rvv. Podstatný vliv na délku vývoje molic má teplota. M. skleníková se na rajčatech vyvíjí při 20°C 32 dnů, při 30°C jen 26 dnů. M. bavlníková je teplomilnější. Při 20°C trvá její vývoj na rajčatech 39 dnů, při 30°C však jen 18 dnů. Jedna samice m. skleníkové klade v závislosti na živné rostlině a teplotě od dvou do 670 vajíček. Samice m. bavlníkové klade v průměru od několika desítek po 220 vajíček. Populace predátorů pronikající z okolí do skleníků sice mohou částečně napomáhat ke snížení populační hustoty molic, k potlačení kalamit však nestačí.
Ochrana
Nepřímá:
Likvidace zbytků napadených rostlin pálením, případně desinsekce skleníků resp. pokud možno celých skleníkových areálů v zimě. Kontrola čistoty a druhu sadby při nákupu. Mezi odrůdami existují rozdíly v citlivosti k molicím. V mediteránu se používá systém hustých izolačních sítí kombinovaný se žlutými lepovými pásy.
Přímá: Ihned po prvních výskytech zahájit aplikaci vhodných bioagens. K signalizaci prvních výskytů a částečnému oddálení napadení lze využít žlutých lepových desek. V případě napadení insekticidů je nutné volit přípravky, vůči nimž zatím není daná populace rezistentní. Přípravky je vhodné v rámci antirezistentní strategie střídat.


Nákupní košík  

(prázdný)