Aktuálně

Kotvičník - nať

vyprodána.

Další bude až z letní sklizně, až od září 2020

Kotvičník - semena
s klíčivostí do konce roku 2021 jsou již v prodeji.
Výrobce semen Zahradnictví JIKL.
A profesionální výrobce semen, firma Planta Naturalis.

Nezapomeňte na množstevní výhody  5+1

Semena kotvičníku - MIX
to je 3 balení semen kotvičníku od JIKL a 3 balení semen kotvičníku od Planta Naturalis za celkem 150 Kč.

Kotvičník - rostliny 
jedná se o letničku, rostliny jsou v prodeji od konce dubna do konce června.
I zde platí množstevní výhoda 5+1.

Kontakt

Zahradnictví JIKL
Jiří Klušák

Martínkov 105,
675 44 Lesonice
» Zobrazit na mapě


e-mail:   jikl@jikl.cz
tel.:  721 247 239


IČ:    415 46 393
DIČ:  CZ 6104101025

Číslo účtu:  KB:
107-5107540237/0100

Zahradnictví JIKL funguje.
Máme otevřeno a prodáváme.


Vrtalky

Nebezpeční škůdci mnoha druhů skleníkových zelenin  a okrasných rostlin. Při silnějším napadení jsou larvy schopny způsobit až opad listů. V případě napadení klíčních rostlin, nebo rostlin krátce po výsadbě, může v důsledku silného napadení dojit až ke zničení porostu. Vpichy do listů působené kladélky samic jsou vstupní branou bakteriálních a houbových infekcí,


Příznaky: Na povrchovém pletivu listů jsou zprvu drobné, bílé skvrnky se vpichy uprostřed. Později se buď na horní straně listů (L. bryoniae, L. trifolii) nebo na spodní straně listů (L. huidobrensis) objevují nepravidelně zkroucené, ploché miny. Uvnitř miny jsou zřetelná drobná černá zrnka trusu a prosvítající larva. Larvy L. trifolii jsou oranžově žluté. Larvy L. bryoniae jsou špinavě bílé, průsvitné, s viditelným zeleně zbarvením obsahem trávicího traktu. Larvy L. huidobrensis jsou špinavě bílé až nažloutlé, bez viditelného obsahu trávicího traktu. Dospělci jsou černožluté mušky o velikosti 1,3 - 2,5 mm s typickou žlutou skvrnou na štítku (zadní část hřbetu).
Význam: Nebezpeční škůdci mnoha druhů skleníkových zelenin  a okrasných rostlin. Při silnějším napadení jsou larvy schopny způsobit až opad listů. V případě napadení klíčních rostlin, nebo rostlin krátce po výsadbě, může v důsledku silného napadení dojit až ke zničení porostu. Vpichy do listů působené kladélky samic jsou vstupní branou bakteriálních a houbových infekcí, které dále zhoršují zdravotní stav rostlin. L. huidobrensis napadá i porosty salátu mimo skleníky.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Všechny uvedené druhy vrtalek jsou široce polyfágní. Z plodin napadají především rajčata, okurky, papriky, salát, fazol, hrách, celer a melouny.
Vývojový cyklus: Samice kladou vajíčka kladélkem do nabudnutého rostlinného pletiva. Larvy prodělávají vývoj všech tří larválních instarů uvnitř listů. Na rozdíl od mnoha jiných druhů vrtalek se larvy rodu Liriomyza nekuklí v mině, ale před kuklením vypadávají z listů na zem a kuklí se v půdě. Dospělci se živý kapkami rostlinné šťávy vyvěrající z vpichů, které vznikají nabodáváním listů kladélkem samic. Kromě toho sají i nektar z květů a olizují medovici mšic a molic. Vývoj jedné generace trvá při 15°C asi 40 dnů, při 30°C jen dva týdny.
Ekologie: L. trifolii a L. huidobrensis jsou vysoce rezistentní  k mnoha skupinám insekticidů a snadno selektují populace rezistentní k novým účinným látkám. Teplotní optima těchto druhů leží kolem 25°C. Druhy L. bryoniae a L. huidobrensis mohou poškozovat porosty během celého roku, L. trifolii škodí především v létě.
Ochrana
Nepřímá:
Důsledná dezinsekce skleníků v zimě, kontrola nepřítomnosti škůdců v nakupovaném rostlinném materiálu. Na redukci množství vrtalek se ve druhé polovině vegetačního období, po jejím namnožení, významně podílí i dravá ploštice Macrolophus caliginosus.
Přímá: Častou a pravidelnou kontrolu výskytu dospělců na žlutých lepových deskách a pečlivým sledováním výskytu prvních min v listech zachytit začátek napadení porostů. Ihned při prvních výskytech škůdců začít s aplikacemi bioagens - Dacnusa sibiria a Diglyphus isae.

 


Nákupní košík  

(prázdný)