Maceška, Super Beaconsfield

37 Kč

Oblíbená dvouletka používaná pro skupinové záhonové výsadby.

Množství

SEMO
18

Vlastnosti

Balení
0,3 g