23. května 2011

Po dvou měsících užívání kotvičníku klesl Glykovaný hemoglobin z hodnoty 7,9 % na 5,1%.

A hladina LDL choresterolu klesla z hodnoty 4,59 (měřeno 30.08. 2010) na 3,60 mmol/l (23. 05. 2011)