Výsevy - Petunie Černý

Osivo je základním článkem celého výrobního procesu. Vysoká klíčivost a čistota jsou u profesionálního osiva naprostou samozřejmostí. Stěžejní význam má volba vhodné odrůdy. Vyšší cenu osiv moderních odrůd zcela vyváží jejich přednosti (atraktivita výpěstku, ranost, zdravotní stav, kratší kultivační doba, menší procento nestandardních rostlin).

Osivo
Je základním článkem celého výrobního procesu. Vysoká klíčivost a čistota jsou u profesionálního osiva naprostou samozřejmostí. Stěžejní význam má volba vhodné odrůdy. Vyšší cenu osiv moderních odrůd zcela vyváží jejich přednosti (atraktivita výpěstku, ranost, zdravotní stav, kratší kultivační doba, menší procento nestandardních rostlin). Zde ve většině případů platí přísloví „za málo peněz málo muziky“. Nakoupené osivo je nejlépe ihned vyset. Nepoužitá osiva doporučujeme skladovat v původních neotevřených sáčcích při teplotě 5°C, né však pod bodem mrazu. Takové podmínky skladování jsou důležité zejména u druhů, jejichž semena si udržují klíčivost po krátkou dobu, jako např. Impatiens, Catharanthus a některé trvalky. Osivo druhu Asparagus je třeba vyset ihned, klíčivost si udrží maximálně 18 měsíců.


Pelety
Některá osiva se nyní dodávají pouze v podobě pelet. Takto upravená osiva je možno vysévat výsevním strojem, někdy se vyplatí i ruční výsev pinzetou do jednotlivých buněk sadbovače. Odpadne tak přepichování. Aby osivo v peletách dobře vyklíčilo, je nutné ho ihned po výsevu vydatně zalít. Peleta nabobtná, praskne a uvolní ukryté semeno. Pelety obecně mají vysokou klíčivost, přes 85%.


Substrát
Naše zkušenosti ukazují, že 90% problémů s výsevy je způsobeno nevhodným substrátem. Na něj jsou kladeny vysoké nároky: optimální fyzikální vlastnosti, nízké zasolení, obsah živin cca 0,5 kg PG MIX na 1 m2, absence zárodků smutnic. V současné době si takový substrát necháváme vyrábět „na míru“ u firmy Gramoflor (zástupce p. ing. Slezáček, tel.: 724 340 615).  Většina výsevních substrátů na našem trhu obsahuje 1 kg PG MIX na 1 m2. Toto množství hnojiva je vhodné pro většinu květin, problém může být pouze u druhů citlivých na zasolení substrátu, jako např. Impatiens. Substráty označované výrobci výrazem „pro vegetativní množení s přídavkem perlitu“. Nejsou pro výsev příliš vhodné. Výsevní misky by měly být nové nebo alespoň vydenzifikované např. 10% roztokem přípravku „savo“.


Umístění semene v substrátu a množství světla při klíčení
Obecně platí, že drobná semena (např. begonia, lobelia) nezasypáváme. Vyséváme je na povrch substrátu, který jsme zarovnali a následně je k substrátu přitlačíme (např. upraveným prkénkem). Některá osiva (např. gazanie, šalvěj) je doporučováno zakrýt substrátem či ještě lépe expandovanou slídou, která se dodává na trh pod názvem „Vermiculite“ (dodává firma Bohemiaseed, tel.: 325 553 326). Tento moderní materiál vytváří optimální podmínky pro klíčení semen. V našem katalogu osiv naleznete údaj o vhodnosti použití Vermicullitu v popisu pěstování u jednotlivých druhů. Zde je také uvedeno, zda osivo vyžaduje ke svému klíčení světlo.


Teplota

Optimální teplota pro klíčení je různá u jednotlivých druhů. Doporučené hodnoty naleznete opět v našem katalogu osiv. Po vyklíčení je třeba teplotu snížit na cca 15 – 18°C. To je jedno z hlavních opatření, jak předejít padání klíčních rostlin.


Vlhkost vzduchu
Především pro malá semena, která vyséváme pouze na povrch substrátu, je vlhkost vzduchu jednou z nejdůležitějších podmínek. V první fázi, kdy rostlina vytváří kořínek a děložní lístky, by měla být vlhkost vzduchu pro většinu druhů 100%. Tuto hodnotu dosáhneme těsným přikrytím výsevní misky mikrotenovou fólií. Při nízké vlhkosti část semen zaschne, a to sníží počet vyklíčených rostlin.


Zálivka
V prvních 5 – 10 dnech po výsevu udržujeme výsevní substrát zcela nasycený vodou. Ten má barvu tmavě hnědou, až černou. Při pohledu zblízka vidíme, že jednotlivá vlákna rašeliny jsou „obalená“ vodou. Když klíčenec vytvoří kořínek snížíme nasycení substrátu vodou. Aby kořen mohl prorůst do substrátu, musí v něm být dostatek vzduchu. V této fázi má barva substrátu kolísat mezi hnědou a světlejší hnědou.


Umělé osvětlení
V zimních měsících jsou dny, kdy je zataženo nebo chumelí. Rostliny potom strádají nedostatkem světla, přestávají být kompaktní a zhoršuje se jejich zdravotní stav. Lehce pak onemocnění padáním klíčních rostlin. Nedostatek světla má tedy negativní vliv na kvalitu výsevů. Protože se jedná o poměrně malé pěstitelské plochy, tak se vyplatí přisvětlování. Nejčastěji se používají vysokotlaké sodíkové výbojky. Pro přisvětlování rostlin je speciálně určena výbojka s upravenou spektrální charakteristikou, Philips Son-T Agro, Ospram Plantastar a další. Ve skenících se nejčastěji používají osvětlovací tělesa firmy Hortilux Schréder (prodává Behemiaseed, tel.: 220 400 150, www.bohemiaseed.cz, nebo Agrotherm, tel.: 545 235 759, www.agrotherm.cz). Svítidla používaní k osvětlování ulic se příliš nehodí, protože jejich stínítko vytváří příliš úzký kužel světla. Zářivky zase mají nízkou intenzitu. Z hlediska bezpečnosti musí být lampy ve skleníku připojeny na el. Rozvod přes proudový chránič 30 mA. Intenzita osvětlení by měla být 2700 – 4500 lux. Výsevům svítíme 14 – 16 hodin, za slunečného počasí osvětlení vypínáme (tuto činnost můžeme zautomatizovat). U begonia tuberhbrida musíme uměle prodloužit den, jinak rostliny rostou velmi pomalu a vytvářejí miniaturní hlízky. K tomu stačí i menší intenzita světla. Podrobnosti naleznete v našem katalogu.

 

 

Padání klíčních rostlin
Pod tímto názvem se rozumí poškození výsevů celou řadou parazitických hub, jejichž spory jsou především ve skleníkovém prostředí. Mimo doporučeno snížení teploty doporučeného snížení teploty po vyklíčení, je výhodné bojovat proti této chorobě preventivně. V současné době se nám nejvíce osvědčuje přimíchávání přípravku „Supresivit“ do substrátu před plněním výsevních misek. Tento biofungicid obsahuje houbu Trichoderma harziannum Rifai agr, a používá se v dávce 10 g na 1 m3 (k dostání v zahrádkářských prodejnách). Ihned po výsevu doporučujeme provést zálivku přípravkem „Previcur 607SL“ v koncentraci 0,25% a množství 2 – 4l na 1 m2 (běžně dostaneme v prodejnách s postřiky). Tato kombinace přípravků pokrývá celé spektrum škodlivých hub a chrání výsev cca 10 – 14 dní. Po této době je možné znovu použít přípravek „Previcur 607SL“. Nejdůležitější jsou však fytosanitární opatření, tedy pořádek ve skleníku. Odstranit napadené staré rostliny, suché zbytky rostlin pod stoly atd. Prázdný skleník před začátkem sezóny výsevů doporučujeme vydensifikovat postřikem přípravku „Savo“ v koncentraci 5%.


Larvy smutnic
Larvy hmyzu žijícího v půdě, především smutnic, mohou způsobit na výsevech velké škody, někdy je i úplně zničit. Jednotlivé klíční rostlinky mizejí přímo před očima. Larvy, jež tyto požerky způsobují, jsou několik milimetrů velké a můžeme je vidět po zvětšení lupou. Mají bílé průhledné tělo a černou hlavu. Do výsevu se většinou dostanou ze skleníku, kdo dospělci nakladou vajíčka do výsevů. Mohou se však objevit i jako nežádoucí příměs v nekvalitních výsevních substrátech. Chemická ochrana je málo účinná. Dobře se však hubit biologicky – pomocí parazitické hlístice Steinernema feltiae.Ty se dodávají ve formě prášku, který se rozmíchá ve vodě a výsevy se tímto roztokem zalijí. Na 1 m2 se aplikuje 0,5 mil jedinců, kteří následně larvy smutnic zničí (dodavatel Semena Vaněk tel.: 283 870 126 nebo Biocont Laboratory tel.: 545 218 156).


Přepichování
Vzrostlé výsevy se přepichují do truhlíčků nebo lépe do sadbovačů se při přesazování nepoškodí kořenový systém, to znamená náskok 5 – 7 dní před  klasickou rostlinou pěstovanou v truhlíčku.


Regulace růstu
Použití morforegulačních látek je pro dosažení kvalitních výpěstků u řady druhů stěžejním agrotechnickým zásahem. V zimě a předjaří, kdy se květinová sadba pěstuje, nejsou optimální světelné podmínky, porost je příliš hustý, kultivace neprobíhá při optimální teplotě atd. Všechny tyto faktory způsobují, že rostliny nejsou kompaktní. Jednotlivé články lodyhy, internodia jsou delší než by bylo třeba k dosažení optimálně košaté rostliny. K překonání tohoto negativního jevu se používají morforegulační látky. U některých druhů je možné použít tyto látky již na vzrostlé výsevy a hlavně na přepíchané rostliny. V ČR jsou povoleny nyní pouze přípravky s účinnou látkou chlormequet – chloride (CCC). Přípravek  „Alar 85“ , který se po mnoho let s úspěchem používal k retardaci růstu u celé řady letniček, byl vyřazen ze „Seznamu povolených přípravků SRC“, a není ho tedy možné již v ČR koupit. Čím tento přípravek nahradit je jedno z témat našeho letošního semináře.

Přípravky s účinnou látkou chloromequqt – chloride (CCC)
Na našem trhu je několik přípravků tohoto typu, především „Retacel R 68“ (720 g/l chlormequat – chloride) a „Stabilan 75SL“ (750 g/l chlormequat – chloride).  Účinná látka je přijímána listovou plochou i kořeny. Ovlivňuje prodlužování, růst, zkracuje a zesiluje internodia. Kvůli možnosti poškození rostlin se nedoporučuje používat přípravek při vysokých teplotách a intenzivním slunečním svitu. V našem podniku máme dobré zkušenosti s přípravkem „Stabilan 750SL“, který nezpůsobuje po aplikaci významnější zežloutnutí rostlin. Doporučené koncentrace jsou pro „Stabilan 750S“ 0,025 – 0,1 – (0,25)%, nejlepší zkušenosti máme s koncentrací 0,05%. Obecně je lépe použít nižší koncentraci a postřik opakovat než naopak. Postřiky v případě potřeby opakujeme po 7 – 10 dnech. Nejdůležitějším druhem, na který se tento přípravek používá, je Pelargonium zonale. První postřik se provádí již na vzrostlý výsev, v době, kdy se již vytvořily první pravé listy. Ošetření je nejlépe provádět ve večerních hodinách, a to tak, aby na okrajích listů ošetřovaných rostlin nezůstávaly kapky postřikovaného roztoku. Jinak se na krajích listů, na místech kapek, vytvoří zažloutlé skvrny, které většinou po několika dnech zmizí. Zálivka či postřik by neměla následovat dříve než za 6 hodin. Dalším druhem je Begonia tuberhybrida. Zde se ošetřují rostliny s 2 – 3 pravými listy. Více než jeden postřik u hlíznatých begónií nedoporučujeme.


Hnojení

Vzrostlé výsevy, ale především rostliny v sadbovačích, musíme pravidelně přihnojovat. Pro raná stádia používáme hnojivo s 50 mg N/l, později 100 mg N/l. Poměr živin má být N:P2O5:K2O = 1:0,5:1. Z průmyslově vyráběných hnojiv máme dobrou zkušenost s přípravkem „Wuxal Super“ v koncentraci 0,05 – 0,2% zálivka 1 – 2x týdně dle velikosti rostlin. Přehnojování je však na závadu, rostliny příliš bujně rostou a nejsou kompaktní. Podvyživené rostliny zase předčasně vytvářejí květ, „zatvrdnou“ a jejich další pěstování je problematické.

Rozmnožování semeny je základní, velmi efektivní a ekonomický způsob pěstování. Kvalitní výsev bude vždy na začátku kultivace většiny květin.

 

Ing. Josef Černý, Jaroměř