PORUCHY - Zelenání hlíz

Zelenání hlíz je zapříčiněno působením světla. Většinou zelená nejen slupka, ale i dužnina pod ní.

Zelenání hlíz je zapříčiněno působením světla. Většinou zelená nejen slupka, ale i dužnina pod ní. Při dlouhodobější expozici může docházet i k propadání a nekrotizací povrchových pletiv exponovaných hlíz (sluneční úžeh hlíz). Zelenají hlízy vyčnívající z hrůbků nebo hlízy dlouhodoběji skladované na světle. Vyčnívání hlíz z hrůbků může být způsobeno jejich mělkou výsadbou, splavením zeminy po vydatnějších deštích nebo nedostatečným přihrnutím zeminy. Někdy dochází k mělkému nasazování hlíz i vlivem napadení rostlin vločkovitostí. Nazelenalé hlízy obsahují větší obsah glykoalkaloidu solaninu a jsou proto pro konzum z zkrmování nevhodné.