Černání dužiny

Jednotlivé odrůdy vykazují vůči této poruše odlišnou náchylnost. Jestliže jsou dlouhodoběji skladovány při teplotě pod 3°C, některé odrůdy na to reagují tvorbou kouřově šedých lézí v dužnině. Povrch takovýchto hlíz je často vrásčitý.

Dužnina hlíz se zbarvuje od světle šedé až do černé barvy. Při extrémně silných příznacích může docházet i k tvorbě dutin. Příčinou jsou enzymatické změny v pletivech, ke kterým dochází vlivem různých příčin, především dlouhodobějšího skladování při teplotě nad 10°C, zejména jsou-li sklady nedostatečně větrané a vlhké. Častou příčinou může ale být i nedostatek kyslíku v skladovacím prostředí, nedostatek draslíku v pletivech a mechanické poškození (úderem, tlakem). Silně poškozené hlízy mají nejen zhoršenou konzumní kvalitu, ale i omezenou vzcházivost. Jednotlivé odrůdy vykazují vůči této poruše odlišnou náchylnost. Jestliže jsou dlouhodoběji skladovány při teplotě pod 3°C, některé odrůdy na to reagují tvorbou kouřově šedých lézí v dužnině. Povrch takovýchto hlíz je často vrásčitý.