VIRÓZA - Komplex viróz

Používání zdravé (certifikované) sadby, která by v teplejších oblastech měla být obměňována každoročně. Sadbu nekrájíme ani nevysazujeme jednotlivá očka. Napadené rostliny je třeba okamžitě z porostů odstranit. Škodlivost viróz může být tlumena vhodnou výživou, popř. i závlahou. Chemická likvidace mšic, ochrana a podpora afidofágů.

Příznaky: Brambory jsou napadány více než 20 různými rostlinnými viry. Z nich nejvýznamnější jsou: virus bramboru X (Potato virus X - PVX), virus bramboru Y (Potato virus Y - PVY), virus bramboru A (Potato virus A - PVA), virus bramboru M (Potato virus M - PVM), virus bramboru S (Potato virus S - PVS), virus svinutky listů bramboru (Potato leaf roli virus - PLRV) a v posledních letech i mop - top virus bramboru (Potato mop-top virus - PMTV. Příznaky jsou různé, závislé především na druhu virózy: PVX - různě intenzivní listová mozaika (proto též "virová mozaika bramboru"), při silné infekci i mírné zkadeření; PVY - nekrotické čárky kolem žilek (proto též "virová čárkovitost bramboru") a při silné infekci odumírání spodních listů. Jeho kmen PVY - NTN způsobuje výrazné prstenčité nekrózy hlíz; PVA - velmi podobné jako u PVX (proto též "virová mírná mozaika bramboru"); PVM - svinování nebo kadeření listů a ostře ohraničené skvrny na listech; PVS - lehké prosvětlení listů, často však i jen jako latentní (skrytý) viróza; PMTV - málo výrazné rýhy na povrchu a nekrotické pruhy uvnitř hlíz; PLRV - čepele spodních a později i horních listů se člunkovitě svinují podél středové žilky směrem nahoru. Listy jsou křehké (lehce se drolí), šustivé, chlorotické a na jejich špičkách často s nekrotickými skvrnkami. Napadené rostliny mají zakrnělý vzrůst. Význam: Vlivem tzv. "lehkých viróz" (virus M, S a X) výnosy hlíz klesají o 10 až 30 % a vlivem "těžkých viróz (virus Y a PLRV) až o 50 i 70%. V případě směsné infekce, které se projevují různými kadeřavostmi, mohou být ztráty stejně vysoké jako u těžkých viróz. Biologie Hostitelské rostliny: Kromě bramboru uvedené viry většinou napadají i ostatní pěstované, volně rostoucí nebo plevelné lilkovité rostliny, ale i např. laskavce, hluchavky, kopretiny, rozrazily, řepu, bob nebo petúnie. Vývojový cyklus: Virózy brambor se převážně rozšiřují infikovanou sadbou. Za vegetace jsou hlavními přenašeči (s výjimkou PVX) mšice. Většina viróz je přenosná i mechanicky (krájení sadbových hlíz, stykem kořenů, dotykem a otěrem listů, při kultivačních pracích). Vektorem PMTV je původní mikroorganismus Spongospora subterranea. Ekologie: Virózy brambor se všeobecně více šíří za teplého a suchého počasí, kdy je větší výskyt a migrace základních vektorů (mšic). Ochrana Nepřímá: Používání zdravé (certifikované) sadby, která by v teplejších oblastech měla být obměňována každoročně. Sadbu nekrájíme ani nevysazujeme jednotlivá očka. Napadené rostliny je třeba okamžitě z porostů odstranit. Škodlivost viróz může být tlumena vhodnou výživou, popř. i závlahou. Přímá: Chemická likvidace mšic, ochrana a podpora afidofágů.