BAKTERIÓZY - Černání stonku a mokrá hniloba hlíz

Napadené rostliny je třeba včas z porostů odstraňovat. Hlízy je třeba sklízet za suchého počasí a skladovat je až po oschnutí a za vhodných podmínek (teplota 3 až 5°C, vlhkost vzduchu 70 až 85%, dostatečné větrání).

Původcem jsou bakterie z rodu Erwinia (nejčastěji E. carotovora). Při napadení klíčků tyto odumírají dříve než vyrostou nad povrch půdy. Při pozdějším napadení stonky pod zemí a částečně i nad zemí černají, zahnívají a rostliny se dají snadno vytáhnout z půdy. Napadené stonky nebo celé rostliny vadnou a odumírají. Někdy se v úžlabí listů vytvářejí nadzemní hlízky. Choroba většinou nenapadá celý trs najednou, ale postupně jednotlivé stonky. V porostu se většinou šíří ohniskovitě nebo napadá jednotlivé rostliny a způsobuje tak mezerovité porosty. Tento příznak se často označuje jako "černá noha" a v chladnějších oblastech jimi bývá v průměru napadáno 10% rostlin a ztráty na výnosech jsou až 50%. Ze stonků, stolonů a kořenů hniloba přechází na hlízy, které se přeměňují v kašovitou, nepříjemně páchnoucí hmotu. U částečně napadených hlíz nebo hlíz s latentní infekcí pokračuje mokrá hniloba ve skládce, zejména jsou-li uskladněny vlhké hlízy. Mokrá hniloba se vyskytuje i u hlíz, které byly primárně napadeny houbovými patogeny (především původcem plísně a původci suchých hnilob). Za sucha však hlízy vysychají a tvrdnou. Hlavním zdrojem šíření choroby je sadba a chorobu podporuje chladné a deštivé počasí a těžké, chladné a vlhké (především podmáčené) půdy. Ve skládkách se šíří kontaktem. K pěstování není vhodné využívat těžké zamokřené půdy je třeba používat jen zdravou a mechanicky nepoškozenou sadbu. Napadené rostliny je třeba včas z porostů odstraňovat. Hlízy je třeba sklízet za suchého počasí a skladovat je až po oschnutí a za vhodných podmínek (teplota 3 až 5°C, vlhkost vzduchu 70 až 85%, dostatečné větrání).