Hnědá, aletrnariová skvrnitost listů

Nepřímá ochrana spočívá v používání zdravé sadby, dodržování dostatečně velkého časového (minimálně 3 roky) a prostorového odstupu mezi porosty hostitelských rostlin, v používání zdravé sadby a v dostatečné, ale vyrovnané výživě. Speciální chemická ochrana se neprovádí, neboť dostatečnou ochranu zajišťuje většina přípravků používaných proti plísni bramboru.

Původcem je houba Alternaria solani. Na starších listech vznikají nepravidelné, tmavohnědé skvrny. Větší skvrny mají typické koncentrické kruhy a jsou žlutě lemovány. Při silnější infekci skvrny splývají a listy odumírají. Onemocnění listů se vyskytuje především od července. Na stoncích jsou skvrny protáhlé, na hlízkách mírně propadlé. Někdy může být i původcem suché skládkové hniloby. Choroba napadá brambory, rajčata, lilky a některé rostliny z dalších čeledí (např. mrkev, cibuli, brukvovitou zeleninu aj.). Patogen přezimuje v napadených hlízkách a na posklizňových zbytcích. Zdrojem infekce jsou i plevelné rostliny z čeledi lilkovitých, především lilek černý a lilek potměchuť. Za vegetace se choroba šíří větrem a deštěm. Výskyt choroby podporuje teplé (nad 22°C) a vlhké počasí a především intenzivní výskyt rosy. K proniknutí patogena do rostliny je třeba, aby hostitelská rostlina byla několik hodin ovlhčena. Nepřímá ochrana spočívá v používání zdravé sadby, dodržování dostatečně velkého časového (minimálně 3 roky) a prostorového odstupu mezi porosty hostitelských rostlin, v používání zdravé sadby a v dostatečné, ale vyrovnané výživě. Speciální chemická ochrana se neprovádí, neboť dostatečnou ochranu zajišťuje většina přípravků používaných proti plísni bramboru.