Suché skládkové hniloby

Tyto hniloby způsobují některé druhy hub.

Tyto hniloby způsobují některé druhy hub. V případě hub z rodu Fusarium se na hlízách objevují vpadlé skvrny, často koncentricky scvrklé, s bílými, žlutými nebo růžovými polštářky houby. Pletiva hlíz hnědnou, zasychají a trouchnivějí. Někdy uvnitř hlíz vznikají dutiny. Za sucha hlízy mumifikovatí, často ale vlivem druhotné bakteriální infekce odléhají mokré hnilobě. Tato fusariová hniloba se vyskytuje především po teplých až horkých létech. V případě houby Phoma exigua var. foveata jsou na povrchu hlíz zvrásněné prohlubeniny a v dužnině hlíz vznikají nepravidelné dutiny s šedofialovým porostem houby. Fomová hniloba se vyskytuje především u hlíz vyrostlých ve studenějších a vlhčích letech. Je-li původcem houba Alternaria solani, jsou na povrchu hlíz vpadlé skvrny a dužnina pod nimi je tmavohnědá avšak poškození hlíz je jen podpovrchové. Zdrojem všech těchto hnilob jsou napadené hlízy a zamořené půdy. Do hlíz patogeni pronikají především v místech poranění nebo po napadené jinými chorobami, např. plísní bramboru. Základem ochrany je používání zdravé sadby a dodržování dostatečného časového odstupu v pěstování brambor na jednom místě (minimálně 4 roky). Hlízy he třeba skladovat fyziologicky vyzrálé, mechanicky neporušené a suché. Před vlastním dlouhodobým uskladněním je vhodné hlízy ponechat na dobu 1 až 3 týdnů v tmavém prostředí při vyšší teplotě (12 až 15°C), kdy proběhne tzv. hojivé období. Poté je vhodné hlízy přetřídit, odstranit poškozené a hnilobné a teprve pak uskladnit do vhodného prostředí (teplota 3 až 5 °C, vlhkost vzduchu 70 až 85%). Chemicky ošetřovat (dithiokarbamidany) se mohou jen hlízy určené k dlouhodobému skladování a určené jen k sadbě nebo ke zkrmování, avšak i zde až po důkladném oprání.