Kyjatka barvínková

I tato mšice se vyskytuje na široké škále rostlin. Obvykle sídlí na mladých výhoncích a na rubu a vlivem sání se listy zkrucují, svíjejí a zkadeřují. Napadá salát, košťáloviny, brambory, tulipány, narcisy, kopretiny, kosatce, ale i kdouloně, hrušně, javory. Je též přenašečem virových chorob, i když ne tak významným, jako některé jiné druhy.