Vlnatka krvavá

Obvykle přezimují mladé larvy na kořenech a v úkrytech, třeba v prasklinách kůry. Z jara se rozlézají po stromech. Na vybraných místech se usazují a začínají sát. Dospělé samice pak rodí asi 80 larviček. Kolonie vlnatky je pokryta hustou voskovou vatou, která sající mšice chrání. Při rozmáčknutí se zbarví hnědočerveně, proto ten druhový název - krvavá.