Korovnice zelená a smrková

Podobné hálky jako předchozí druh vyvolávají svým sáním dva skoro nerozpoznatelné druhy takřka totožnou hálkou. Pouze jejich vývoj je v podrobnostech odlišný. Oba druhy jsou též všude hojné, hlavně v nižších polohách na mladých smrcích. Na rozdíl od předchozího druhy jsou tyto hálky jednostranné a vyhonek s hálkou pokračuje v růstu.