Chroustek letní - ponrava

Ponrava chroustka letního je stejná jako larvy ostatních chroustků a jsou podobné larvám chroustů. Jeou ale vždy menší. V půdě žijí obvykle dva roky ale škodí stejným způsobem jako chroust. Přednost dávají lehčím půdám na polích, pastvinách i na pasekách.