Zobonoska ovocná - dospělec

Objevuje se již brzy zjara, živí se pupeny ovocných stromů, později i mladými listy a květy a na podzim opět pupeny. Je naši nejškodlivější zobonoskou. Již 18 zobonosek je schopno zničit veškerou úrodu na stromě střední velikosti. Jediný brouk může na podzim zničit až 300 pupenů. Doporučuje se z malých stromů zobonosku setříst a ničit. A také ničit spadlé napadené plody.