Zobonoska révová - larva

Jeden něbo několik takto zplihle visících listů samička svinuje do doutníkového tvaru a dovnitř klade vajíčka v počtu 4-6 kusů. Jedna samička vyrobí během svého života asi 30 smotků. Smotky brzy uschnou, zhnědnou a jsou křehké. Následkem počasí opadávají a na zemi tlejí. Tlející hmotou se živí larvy, které později zalézají do půdy a tam se kuklí.