Zobonoska lísková - dospělec

Tato nápadná, červená zobonoska s černou hlavou a štítem se v přírodě objevuje koncěm června a v srpnu. Patří mezi méně důležité škůdce lísek a vyskytuje se v celé Evropě.