Květopas jabloňový - řez napadeným květem s kuklou

Larvy se kuklí uvnitř zaschlých květů. Pak vyletují dospělí brouci. Mladí brouci krátkodobě ožírají list a plody, a již v červnu se uchylují do úkrytů, kde zůstávají do konce srpna. Pak opět vylézají a hledají úkryt na zimu. Při rychlém zakvétaní nejsou škody veliké, nebot rozvitý květ již nemůže poškodit. Jsou-li rezavé rozvinuté květy, je to následek mrazíků.