Bělokaz jabloňový - chodbičky a larva

Napadá ovocné stromy i jiné dřeviny. Napadá většinou nemocné stromy oslabené suchem, mrazem, okusem, rakovinou ... Mateřské chodby pod kůrou, larvové jsou hloubější v běli. Chodby v lýku přerušují přívod šťáv, strom chřadne. Jsou li na stromě suché větve a v koruně vlky, které vznikají na místě odumřelých větví, vypadá to na napadení bělokazem, Má dvě generace do roka.