Bázlivec kalinový - larvy

Z počátku vykusují do čepelí listů drobné dírky, později vykusují velké nepravidelné díry. Začátkem června se zahrabávají do půdy, kuklí se a od července do podzimu se můžeme na kalinách setkat i s dospělci.