Dřepčík černonohý - dospělec

Jejich larvy žijí jednak na kořenech rostlin v půdě, ale také minují v listech. Kuklí se v zemi a brzy vyletují dospělci druhé generace. V roce mají jen jednu generaci. Přezimují dospělí brouci.