Střevlík - larva

Mezi dravce žijících na zahrádkách můžeme počítat střevlíky, ať již drobné, zvané běžce, nebo velké, zákonem chráněné druhy. Dravé a tím i užitečné jsou i jejich velmi pohyblivé larvy.