Střevlík zrnitý - dospělec

Měděně zbarvený střevlík je stále nejhojnějším střevlíkem. Společně se střevlíkem měděným býval častý v polích takřka pod každým kamenem. Byli velmi užiteční například při hubení larev mandelinky bramborové.