Slunéčko dvojtečné - dospělec

Je stejně hojné, ale i hojnější a dospělci tohoto druhu i larvy značně přispívají ke snižování počtu mšic. Jsou i jedinci černí s červenýma tečkama.