Páteříček žlutý - dospělec

Mají nápadně protáhlé měkké tělo. Jejich krovky jsou skoro rovnoběžné, mají nitkovitá tikydla a dlouhé nohy. Nejčastěji je nalezneme od pozdního jara do podzimuna různých květech. Páteříček žlutý patří mezi nejhojnější druhy vyskytující se na bílých okolících rostlin.