Tesařík piluna - dospělec

Je to lesní druh. jeho larvy se vyvíjejí ve strouchnivělých pařezech. Často však zalétávají do zahrad v blízkosti bukových lesů.