Tesařík borový - dospělec

Svým válcovitým jako tužka tlustým tělem ani nepřipomíná tesaříky. Bývá hojný v zahradách v blízkosti borových lesů, hlavně když se řeže dřevo. Jeho zavalité larvy se vyvíjejí v borových pařezech.