Hrotnokřídlec salátový - housenka

Housenky jsou bělavé, štíhle válcovité. Žijí v půdě a živí se ožíráním kořínků rostlin. Líhnou se zjara z vajíček, která přezimovala. Dospělá housenka je až 3 cm dlouhá.