Molík česnekový - detail požerku

Tento noční motýlek se objevuje v květnu a klade vajíčka na živné rostliny nejčastěji na úrovni půdy. Mladé housenky se vžírají do listů a požerky jsou na povrchu listu patrné jako podélné světlé proužky, neboť vnější pokožka zůstává zachována. Jedna housenka zničí celý list, dospělá je dlouhá až 1 cm. Kuklí se na povrchu listu v řídkém šedavém zámotku. Má 2-3 generace, přezimují dospělci i kukly