Předivka polní - dospělec

Dospělá housenka se kuklí v kokonu a brzy vyletuje motýlek. ten vypadá jako kus dřívka nalepený na list. V podmínkách střední Evropy má tato předivka tři generace do roka. Největší škody způsobují housenky druhé a třetí generace, protože ty jsou nejhojnější.