Předivka jabloňová - hnízdo

Housenky tohoto druhu patří k nepříjemným škůdcům jabloní a hrušní. V době přemnožení vznikají na stromech často holožíry a i při slabším napadení dochází k zeslabování stromů a jejich následné náchylnosti k promrzání.