Předivka jabloňová - detail hnízda

Samičky kladou vajíčka v červenci a v srpnu na hladkou kůru jabloní a hrušní. Snůšku polepují rychle tuhnoucí tekutinou, která později vytvoří hnědý, jemně svraštělý štítek. Brzy se líhnou mladé larvičky, ale zůstávají pod štítkem až do příšzího jara. V dubnu vylézají a vžírají se do pupenů, pak minují v listech, které červenají, hnědnou a opadávají. Později ožrané listy kryjí předivem.