Předivka brslenová - hnízda housenek

V hnízdě se i kuklí v podlouhlých, vedle sebe naskládaných zámotcích. Dospělci, opět vělmi podobné m,předchozí předivce mají čistě bílá střední křídla ozdobená asi 12 černými tečkami ve třech řadých. Z kukel vyletují v červnu a červenci a poletují ještě v srpnu, kdy kladou vajíčka ukrytá pod štítky z rychle tuhnoucí tekutiny. Štítky splývají s kůrou a je težké je na větvích objevit.