Molovka - příznaky na túji

Z celé řady dalších molovek napadající okrasné a lesní stromy uvádíme právě tuto. Nápadné příznaky napadení na túji vyvolávají svým žírem její housenky.