Podkopníček ovocný - příznaky napadení

Je to drobný a všude hojný motýlek. Jeho housenky minují v listech všech ovocných stromů i některých dalších listnáčů. Podkopěnka vzniká žírem housenky v listech a je hadovitá, křivolaká, trus je v ni ukládán do středu. V jednom listu může být 10 až 15 podkopěnek. Ve středoevropských podmínkách má tři generace do roka. Citelně škodí jen v obdobích silného přemnožení.