Nesytka jabloňová - dospělec

Housenky žijí ve dřevě stromů, kdy vyhryzávají různě vinuté chodbičky. V chodbičkách i přezimují a kuklí se pak v následujícím roce. Motýlci poletují od konce května a až do srpna kladou vajíčka. Po kladení si vybírají starší nebo churavějící stromy, hlavně jabloně. Vajíčka kladou do trhlin kůry, do hynocích pupenů a do obtížně se hojících ran. Jejich význam je podružný.