Nesytka maliníková - dospělec

Tento podružný, i když poměrně hojný škůdce napadá maliník. Larvy vnikají půdou do kořenových hlav a vyhlodávají tam chodbičky. V nich i přezimují a zjara se prohlodávají do loňských prutů až do výše 10 cm nad povrchem půdy.