Obaleč šípkový - příznaky

Patří mezi listové obaleče, neboť napadá převážně listy nebo poupata růží, někdy i ostružníku. Svinuje i listy dubů. V takto zapředených listech růží najdeme obvykle během května si 17 mm slouhou, zavalitou, špinavě hnědou nebo červenavě hnědou housenku.