Obaleč jablečný - dospělec

Napadený plod se pozná podle trusu ucpávajícího otvory, kterými housenky do plodů vnikly. Jedna housenka poškodí často i několik plodů. Napadené plody často podléhají hnilobě. Dospělé housenky opouštějí plody, hledají si vhodné místo pro zápředek, ve kterém přezimují a zjara se kuklí. Dospělci jarní generace vyletují od poloviny května, dospělci letní generace začátkem července.