Obaleč švestkový - housenka

Housenek první generace je poměrně málo. Daleko škodlivější jsou housenky druhé generace. Přezimující housenky se zjara zakuklí a v květnu se objevují motýlci jarní generace. Motýli letní generace se pak objevují koncem července. Dospělce zastihneme poletovat obvykle za soumraku, jinak jsou skryti v různých úkrytech.