Obaleč hrachový - housenky

Přezimují housenky v půdě, zjara se kuklí a motýlci vyletují koncem května. Z vajíček nakladených na listy a kalichy květů se líhnou housenky. Ty minují v listech, pak se vžírají do lusků. V luscích buď ožírají zrna na povrchu nebo se vžírají do zrn a ničí je zevnitř. Jedna housenka obvykle zničí dvě, vyjímečně i tři zrna.