Obaleč pryskyřničný - příznaky napadení

Je to vážný škůdce borovic. V místu žíru housenky na postraních výhonech borovice se vytváří typická pryskyřičná hálka, která se stále zvětšuje. Kryje housenku a později i kuklu.